• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

ÖvergivnaSidor

En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

[RSS]

2005-05-30
[DIFF] 23:50 Info RikvanRiel
2005-09-16
[DIFF] 09:38 Info AmolLad
2005-10-15
02:29 Info RikvanRiel
05:49 Info Coywolf Qi Hunt
2005-10-23
[DELETED] 04:13 Info RikvanRiel
04:17 Info RikvanRiel create category page for advanced page replacement pages
[DIFF] 04:20 Info RikvanRiel move all nonresident bits to NonResidentPages
[DIFF] 04:24 Info RikvanRiel add to CategoryAdvancedPage Replacement
[DIFF] 04:28 Info RikvanRiel add to CategoryAdvancedPage Replacement
2005-11-03
[DIFF] 18:27 Info Peter Zijlstra added table with explanation of adaptive parameters
2005-11-13
18:43 Info RikvanRiel
[DIFF] 18:53 Info RikvanRiel
2005-11-18
[DIFF] 11:54 Info MarceloTosatti

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04