• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

WikiLekePlass

Du kan gjerne leke med wikien nedenfor streken... men vennligst opprett ingen nye sider uten meningsfull innhold kun for å eksperimentere med Wiki-markering ;) .


 1. Formatering
  1. The Basics
  2. Forhåndsformatert
  3. Tabeller
 2. Lenker
  1. Det Store Nettet
  2. E-post
  3. InterWiki
  4. Integrerte bilder
 3. Lister
  1. Punkter
  2. Innrykking
 4. Tegning

Formatering

The Basics

kursiv fet skrivemaskin

accent grave skrivemaskin (hvis det er aktivert i oppsettett)

Forhåndsformatert

forhåndsformatert (kode e.l.)

Tabeller

Starte med 1 og videre

med 2

og 3

og 4

og til slutt 5

a med fotnote1

b

c

d

e

Lenker

HelpOnEditing [MoinMoin]InterWiki

Det Store Nettet

http://purl.net/wiki/moin/ Python

E-post

noen@det.store.nettet

InterWiki

AFAIK

MoinMoin

Integrerte bilder

wiki

Lister

Punkter

 • første

  1. nummerert underpunkt

  2. nummerering skjer automatisk

 • andre

Innrykking

 • innrykket tekst

  • dypere innryking

Tegning

Create new drawing "min_test.png"

 • 1min tekst

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:05