LinuxMM:

You may want to call Set bookmark on RecentChanges and come back later to read new changes. (For using that feature you have to be logged in!)

2022-07-28
[DIFF] 20:46 [INFO] 216-129-189-90 [1-2] #02 I’m so behind I might as well toss the BS in IT out my window
2017-12-30
[DIFF] 03:49 [INFO] RikvanRiel
[DIFF] 01:09 [INFO] RikvanRiel

[DIFF]

označuje starejše strani, ki imajo vsaj eno varnostno kopijo (izberi za prikaz razlik)

[UPDATED]

označuje strani, ki so bile posodobljene po postavitvi knjižnega zaznamka (izberi za razlike med knjižnimi zaznamki)

[NEW]

označuje strani, ki so bile ustvarjene po postavitvi knjižnega zaznamka in še niso bile spremenjene po nastanku

[DELETED]

označuje izbrise strani

[RENAMED]

označuje preimenovane strani

[CONFLICT]

nasprotujoči se popravki, prosim razrešite konflikt z zlitjem obeh inačic problematičnih odstavkov