LinuxMM:

Huutomerkin lisääminen WikiNimen eteen estää linkin luomisen WikiNimestä.