LinuxMM:

Užklausos

MoinMoin paieškos varikliukas leidžia tokias pačias paieškos išraiškas paieškos ir pavadinimų paieškos įvesties laukeliuose kaip ir makrokomandų FullSearch ir PageList parametruose.

* or operatorius turi mažesnį pirmumą negu besąlygiškas AND (IR) has a lower precedence than the implicit AND

Pavyzdžiai

title:Pagalba makro

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „makro“.

obuolys (kompiuteris or "operacinė sistema")

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „obuolys“ ir bent vienas iš žodžių „kompiuteris“ arba „operacinė sistema“.

windows winamp or linux xmms

ieško puslapių, kuriuose yra abu žodžiai „windows“ ir „winamp“, bei puslapių, kuriuose yra abu žodžiai „linux“ ir „xmms“.

"žiūrėti teks"

Atitiks „pažiūrėti teks“ arba „žiūrėti tekstą“. Kabutės yra panaudotos tik tarpo įtraukimui ir nereiškia "būtent ši frazė"

linkto:WindowsPuslapis title:Linux

ieško puslapių, kurių pavadinime yra „Linux“ ir kurie nurodo į WindowsPuslapis

r:\bpelė\b

ieško žodžio „pelė“ ir neranda, pvz., žodžio „pelėnas“

pagalba -domain:system

ieško puslapių, kuriuose yra žodis „pagalba“, bet kurie nėra sistemos puslapiai

category:homepage title:thomas

ieškoti puslapių kategorijoje CategoryHomepage, kurių pavadinime yra žodis „thomas“ (visų asmenų, kurių vardas yra Thomas, naudotojų puslapiai)

TitleSearch (pavadinimų paieška) ir PageList (puslapių sąrašas)

Xapian

Daugiau informacijos apie Xapian ir jo konfigūravimą yra puslapyje HelpOnXapian.